21. april arrangerer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner innspillseminar om folkehelsestrategi for Agder 2018-2025. Det finner sted på Strand Hotel Fevik fra klokken 09.30 til 14.45. Målgruppe er personer som direkte eller indirekte arbeider med folkehelse i kommuner, fylkeskommuner, stat, næringsliv og frivillige organisasjoner. Seminaret er gratis, men reisekostnadene dekkes av den enkelte.

Målet med seminaret er å presentere en oversikt over data og statistikk som kan si noe om utfordringsbildet på Agder. Basert på kunnskapen vil det bli prioritert satsingsområder for de neste årene. Arrangørene ser frem til innspill og medvirkning i prosessen.

Påmelding er bindende, ved manglende fremmøte blir konferansekostnader fakturert. Påmeldingsfrist er 6. april. Klikk her for påmelding

 

Foreløpig program

9.00 - 9.30      Fremmøte og registrering

9.30 - 9.45      Åpning v/Andreas Daniel Brovig, leder fylkestinget i Aust-Agders Kultur-, nærings- og helsekomite

9.45 - 10.45    Utfordringer å gripe fatt i på Agder
Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget for folkehelsestrategien 
Statistikk/oversikt v/ Oddmund Frøystein, rådgiver folkehelse Vest-Agder fylkeskommune
Webundersøkelse/dybdeintervju
Sammendrag fra workshop i fylkestinget v/ Inger Margrethe Braathu, rådgiver folkehelse Aust-Agder fylkeskommune.

11.00 - 11.20  Let etter ressurser og muligheter
Hvordan kan vi fremme deltakelse og legge til rette for inkludering – eksempel på hvordan Songdalen kommune jobber. Hanne Kro Sørborg, sexolog Forebyggende team, enhet for kultur og integrering, Songdalen kommune.

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.30  Gruppearbeid knyttet til utfordringsbildet

13.30              Møte i plenum

13.30 - 13.45  Orientering om søknad til program for folkehelsearbeid i kommunene
Anette Vesterskov Pedersen, rådgiver folkehelse, Vest-Agder  fylkeskommune

13.45 - 14.45  Diskusjon/fremlegg i plenum

14.45              Avslutning 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2017 | Skriv ut siden