I dag ble Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen orientert om innholdet i en rapport om hvordan regionen har innfridd avtalen om belønningsmidler for perioden 2013 til 2016. I avtalen er det et konkret kriterium regionen blir målt etter. Det er nullvekst i personbiltrafikken i perioden, definert som passeringer gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand. Sammenlikningsåret er 2012. I rapporten opplyses det at personbiltrafikken er redusert med 0,7 prosent fra 2012 til 2016.

Trafikken har økt på E18 og E39. Men dette er kompensert med reduksjon på riksvei 9 (Setesdalsveie ), reduksjon ved bomstasjonen på Presteheia og reduksjon på fylkesvei 1(Sødalsveien). Rushtidstrafikken er redusert med 3,2 prosent fra 2012 til 2016. Busstrafikken er økt med 15 prosent fra 2012 til 2016. Den økte med 4,4 prosent fra 2015 til 2016. Også sykkeltrafikken har økt.

Det var i 2013 det ble inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune og Samferdselsdepartementet.  Departementet ga tilsagn om 285 millioner.  I tillegg har regionen fått samlet 65 millioner kroner i ekstra belønningsmidler i 2015 og 2016 etter særskilte utlysninger fra Samferdselsdepartementet i egne søknadsrunder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2017 | Skriv ut siden