Da Areal- transportplanutvalget for Kristiansandsregionen (ATP) avholdt møte i dag ble det orientert om at det skal oversende søknad om en fireårig belønningsavtale med staten for perioden 2020-2023 innen utgangen av 2019. Regionen vil søke om samlet 540 millioner kroner til drift av kollektivtransport samt infrastrukturtiltak for kollektivtransport og for gange- og sykkelløsninger.

14. juni vedtok ATP-utvalget at regionen skulle søke om en fireårig belønningsavtale med en ramme på 500 millioner kroner. Dette gir en gjennomsnittlig fordeling på 125 millioner kroner. år. Etter møte i fagrådet for areal- og transportsamarbeidet 25. oktober er søknadssummen økt til 540 millioner kroner. 

Kommunene i regionen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens vegvesen har bidratt underveis i prosessen. Sekretariatet har satt opp et forslag til portefølje som skal følge søknaden.  Porteføljen ble i dag lagt frem for ATP-utvalget til orientering.  Det er lagt opp til å avsette 327 millioner kroner til drift av kollektivtransport, 40 millioner kroner til å anlegge infrastruktur for kollektivtransport og 181 til utbygging av infrastruktur knyttet til gang- og sykkeltiltak.

Den endelige søknaden vil bli behandlet av utvalget 13. desember. 

Den nåværende belønningsavtalen for 2017-2019 går mot slutten og forhandlingene om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen er utsatt. Det er, per i dag, uvisst når dette kommer i gang. Det er derfor avgjørende at regionen får belønningsmidler fra 2020 og fremover, til en eventuelle avløsning av en byvekstavtale.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer