Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunden for to drosjeløyver i Audnedal kommune og ett drosjeløyve i Åseral kommune. Alle tre drosjeløyvene er bostedsløyver uten tilknytning til sentral.

Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg innen torsdag 9. august 2018.

Om drosjeløyvene
K-271 har stasjoneringssted på Konsmo i Audnedal kommune.

K-274 har stasjoneringssted på Valand i Audnedal kommune.

K-262 har stasjoneringssted i ytre del av Åseral kommune.

Alle de tre drosjeløyvene er bostedsløyver uten tilknytning til sentral. Alle de tre drosjeløyvene gjelder i utgansgpunktet liten bil (motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet).

Ønsker du å søke?
Er du interessert i å søke på ett eller flere av drosjeløyvene må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg.
Bruk dette søknadsskjemaet

Husk å oppgi hvilke(t) av drosjeløyve du søker på. 

Krav til søkere
Søkere må fylle kravene i yrkestransportloven. For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse fastsatt i Yrkestransportloven § 4, les mer her.

Søkere som har eller vil starte på løyvekurs for å oppnå faglig kompetanse kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere.

Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. 

Som søker må du dokumentere eventuel fortrinnsrett til ledig løyve ved å lever inn dokumentasjon på ansiennitet. 

Kontaktinformasjon
Spørsmål kan rettes til Even Askildsen på telefon 38 07 47 09 eller e-post Even.Askildsen@vaf.no.

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til postmottak@vaf.no eller til

Vest-Agder fylkeskommune
v/ Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 21. juni 2018 | Skriv ut siden

Kontaktperson

Even Askildsen

38 07 47 09

Even.Askildsen@vaf.no

 

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til

postmottak@vaf.no

eller

Vest-Agder fylkeskommune
v/ Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Siste fra Samferdsel

 • Kollektivterminal Ved UiA
  av jto, 17.07.18

  Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

  Les mer
 • Sykkelekspressvei
  av jto, 05.07.18

  Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

  Les mer
 • Logo Flybuss
  av elma11, 29.06.18

  Nytt flybusstilbud i Kristiansand

  Les mer