Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 12. mai 2018 til 13. september 2018.

Utlysningen gjelder kun drosjeløyver med tilslutningsplikt til Agder Taxi AS.

Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg innen 8. juni 2018.

Dersom du ønsker å søke på drosjeløyve med tilslutningsplikt til Agder Taxi i Kristiansand må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Last ned søknadsskjema her

For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse fastsatt i Yrkestransportloven § 4. Les mer om dette på våre hjemmesider ved å trykke her. 

Det er søkeren som må dokumentere eventuell praksis som drosjefører. Dette kan dokumenteres via skiftlapper fra sentral, evt. lønnsslipp. Vi ber om at skiftlapper sendes elektronisk til oss direkte fra sentralen. 

Søkere som har startet eller vil starte på drosjekurs for å kvalifisere seg, kan komme i betraktning hvis eksamen bestås før neste utlysning, dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere.

Nødvendige vedlegg/attester til søknaden:

  • Politiattest. Bestilles på www.politi.no eller ved å trykke her. 
  • Tilsagn om garanti fra bank eller forsikringsselskap Kr 84.000,- for ett ordinært løyve, kr. 47.000,- for hvert påfølgende løyve
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestilles på www.altinn.no (skjema RF-1316). 
  • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (gjelds-/konkursforhandlinger) tlf. 75 00 75 00. Bestilles på www.brreg.no eller ved å trykke her. 

Alle attester skal være originale og nyere enn 3 måneder.   

Tillegg for søkere som ikke har løyve fra før:

  • Vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente teoretiske opplæringer 

Ved tildeling av drosjeløyve må det opprettes Enkeltpersonforetak (ENK) i Brønnøysundregisteret, og firmaattest må foreligge før løyvedokumentet utleveres. Av praktiske grunner bør firmanavnet inneholde løyvehavers navn i sin helhet. 

Hvor sendes søknaden?

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Søknadsskjema kan også sendes som e-post til postmottak@vaf.no.

Ledige løyver og pågående søknadsrunder

Oppdatert informasjon om ledige drosjeløyver og pågående søknadsrunder i Vest-Agder vil du til en hver tid her. 

Spørsmål eller andre henvendelser: 

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til Ann Sherin Skollevoll på telefon 38 07 47 09 eller epost ansk55@vaf.no

 

Hvor sendes søknaden?

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Søknadsskjema kan også sendes som e-post til postmottak@vaf.no