Likestilling og likeverd handler om å gi jenter og gutter like muligheter til å utvikle seg som fotballspillere – helt fra starten. Begge kjønn må gis samme muligheter, ha like økonomiske vilkår og være representert som trenere og dommere. Hvordan oppnår vi dette? Vår påstand er at likestilling og likeverd på fotballens arena vil gi mindre sexisme, mindre homohets og mindre rasisme i fotballmiljøene – så vel som i samfunnet generelt. Hør mer om dette på Likestillingskonferansen.

Likestillingskonferansen arrangeres 1. november klokken 10–15 i Sigrid Undsets hus, Uia Campus Kristiansand.

Les mer og meld deg på her:

http://www.likestillingskonferansen.no/

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2018 | Skriv ut siden