Brukerpanelet for LIM- likestilling, inkludering og mangfold har tildelt LIM-prisen for 2018 til Linn Iren Engemyr Knutsen. Prisen består i et kunstverk og 25 000 kroner.

I begrunnelsen går det frem at Linn Iren Engemyr Knutsen jobber for å få LIM-fokus på en enkel og naturlig måte inn i alt kommunalt arbeid og for å etablere en bred forståelse av likestillingsbegrepet, spesielt i Grimstad kommune. Dette har Linn Iren i 2018 gjort gjennom flere prosjekter som alle på sin måte har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunnet for flere grupper, og spesielt innvandrere i og med  at hun jobber som flyktningkonsulent.

Hovedprosjektet har vært "Grimstad for alle" som hun tok initiativ til og ledet frem mot «Uke 41 – Grimstad for alle» hvor kommunen, sammen med over 30 samarbeidspartnere, gjennomførte over 50 arrangement som alle på sin måte pekte på likestilling, inkludering og mangfold. Dette v ar et viktig løft for Grimstad. Det engasjerte bredt, alt fra politikere, menigheter, Yogastudio, administrerende direktører her og der, barneskoler, organisasjonen FRI, Natteravnene og teaterets venner.

I tillegg har Linn Iren i 2017 og 2018 jobbet med prosjektet «Kompetansegivende Fritid» som har som mål å få flere flyktninger med i frivilligheten. Samtidig jobber prosjektet holdningsskapende for å øke fokuset på flyktninger som viktige ressurser inn i frivilligheten som bidragsytere, og ikke «bare» som mottaker av veldedighet og hjelp. Å skape møteplasser og bygge ned barrierer for deltakelse er et viktig likestillingsarbeid, og hun har etablert en Brobyggergruppe hvor kommunen, frivilligheten og næringslivet kan treffes for å etablere  viktig samarbeid for LIM.

I «Prosjekt Frihet» har Linn Iren stått som prosjektutvikler og etablert et samarbeid mellom den frivillige likestillingsorganisasjonen LUNAR og Grimstad kommune, og utviklet et undervisningsopplegg på seks timer (3x2) som skal forebygge mobbing, diskriminering og negativ sosial kontroll spesielt på voksenopplæringer. Dette er også LIM-arbeid fordi det kan tilrettelegge for at flere innvandrere tar i bruk sin demokratiske frihet, lever frie liv og deltar aktivt i samfunnet. Dette prosjektet arbeider også for å etablere et samarbeid med Salam, en organisasjon for skeive med religiøs bakgrunn.

I tillegg jobber Linn Iren som frivillig i LUNAR og driver også LIM-arbeid på fritiden.  

Linn Iren sier: «Målet med mitt engasjement for LIM er å skape en forståelse blant folk om at likestillingsarbeid angår oss alle, og at det er lett å jobbe for, spesielt når vi gjør det sammen.»

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2019 | Skriv ut siden