Det foregår viktig arbeid på Gimle Gård for tiden. To malerikonservatorer på Vest-Agder-museet gjennomgår malerisamlingen og vurderer malerienes tilstand, i tillegg til å fotografere maleriene. Maleriene blir også registrert og fortløpende publisert på Digitalt Museum.

Viktigst av alt sjekker de om maleriene er i stabil tilstand eller om noe må behandles umiddelbart. Konservatorene ser etter alle typer skader og skriver korte og konsise beskrivelser av eventuelle skader. Ofte tar de detaljfoto av skader. Dette kan brukes senere for å sjekke om skadene er gamle eller om de kan ha oppstått etter forrige vurdering.

Til nå har resultatet av arbeidet vært betryggende. De fleste maleriene er i stabil tilstand. Flere malerier har blitt konservert av Leif Einar Plahter i 1970-1973 eller av Walfried Brandt omkring 1984. I disse dager skal et maleri som trenger behandling konserveres på konserveringsatelieret på Kristiansand museum. Dette arbeidet vil det bli mulig å følge på Vest-Agder museets nettsider og nettkanaler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juli 2017 | Skriv ut siden