Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 200 000 kroner til en mulighetsstudie for flomsikring og attraksjonsutvikling i Liknes i Kvinesdal. Dette inngikk i Vest-Agder fylkeskommune sin satsing på by– og tettstedsutvikling. Spesielt var det tenkt at flomsikring og elvepromenade kunne sees i sammenheng. En annen oppgave var å gi eksempler på hvordan torget kunne gjøres mer attraktivt og tiltrekkende. Fungerende fylkesrådmann Kristin tofte Andresen mener mulighetsstudien er et godt grunnlag for den videre prosessen med å utforme elvebredden i Liknes med tanke på å kombinere flomsikring og elvepromenade. I tillegg vises ulike eksempler på hvordan tiltak kan gjøre torget mer attraktivt.

Kvinesdal kommune valgte å løse arbeidet med studien ved parallelloppdrag med to deltakende arkitektfirmaer: Snøhetta og Jensen & Skodvin.  Fylkeskommunen har vært tatt med på råd underveis i prosessen. 

Det er opp til Kvinesdal kommune å vurdere bruk av mulighetsstudien. Kommunen vil som oppfølging, i samråd med blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat, gå nærmere inn på konkrete tiltak for å sikre sentrum mot flom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer