Vest-Agder fylkeskommune vil i år for siste gang dele ut flere priser og stipend. Gjennom årene er det mange som har mottatt heder og økonomiske bidrag. Frå nyttår slås Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sammen til Agder fylkeskommune. Dermed er dette siste sjanse til å få pris eller stipend fra Vest-Agder fylkeskommune.
Det er søknadsfrist 10. september.

FYLKESKULTURPRISEN 2019

Fylkeskulturprisen deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha regional betydning.

FRIVILLIGHETSPRISEN FOR ARBEID MED BARN OG UNGE  

Frivillighetsprisen deles ut til en person, organisasjon eller gruppe, som gjennom aktiviteter og prosjekt viser til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeidet i Vest-Agder.

Tildeling av prisene skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner. Forslag til kandidater sendes til postmottak@vaf.no   innen 10. september.  

KUNSTNER – OG IDRETTSTIPEND  

Søk på arbeidsstipend, kunstnerstipend, utvekslingsstipend og idrettsstipend.

Mer informasjon og elektronisk søknadskjema finner du her: www.vaf.no - kultur 

Søknadsfrist: 10. september.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2019 | Skriv ut siden