Fylkestinget behandlet mandag årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder. Den gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har stått for på fylkesveinettet i løpet av året. Hovedkonklusjonen er at driften av fylkesveiene i hovedsak ble gjennomført som planlagt i 2018. Imidlertid var 2018 et år hvor veiene ble utsatt for store påkjenninger. Normal aktivitet på veinettet ble redusert for å rette opp skader som skyldtes været. Det er beregnet at merkostnader knyttet til gjenoppretting av veinettet etter slike skader ble på 15 millioner kroner.

Arbeidet med opprydding etter værhendelser krevde store ressurser. Aktiviteten på vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel reasfaltering og vedlikehold av grusveier, ble derfor nedjustert. Det var planlagt reasfaltering på 96,4 km fylkesvei, men kun 74 km ble reasfaltert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer
 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer