Fylkestinget behandlet mandag årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder. Den gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har stått for på fylkesveinettet i løpet av året. Hovedkonklusjonen er at driften av fylkesveiene i hovedsak ble gjennomført som planlagt i 2018. Imidlertid var 2018 et år hvor veiene ble utsatt for store påkjenninger. Normal aktivitet på veinettet ble redusert for å rette opp skader som skyldtes været. Det er beregnet at merkostnader knyttet til gjenoppretting av veinettet etter slike skader ble på 15 millioner kroner.

Arbeidet med opprydding etter værhendelser krevde store ressurser. Aktiviteten på vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel reasfaltering og vedlikehold av grusveier, ble derfor nedjustert. Det var planlagt reasfaltering på 96,4 km fylkesvei, men kun 74 km ble reasfaltert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer