Regjeringen bevilger i overkant av 18 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Kristiandsandsregionen. Kristiandsandsregionen får 400.000 kroner til arbeid med bærekraftig utvikling i Kristiansand, Søgne og Songdalen, og utbygging i nærheten av buss og bane.

-Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

-Jeg er glad for at byområdene arbeider aktivt for å få til gode og bærekraftige løsninger. Byvekstavtalene skal sørge for forpliktende samarbeid om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, sier Mæland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2018 | Skriv ut siden