Nullvisjonen Agder er et unikt tiltak i Norge, og en viktig del av Vest-Agder fylkeskommunes trafikksikkerhetssatsing. Nullvisjonen Agder består av tre nullvisjonsledere, som er ansatt i og tildelt ansvaret for hver sin region i Vest-Agder. Nullvisjonslederne jobber aktivt med holdningsskapende arbeid rettet mot blant annet barnehager, skoler, kommuner og bedrifter i sine kommuner. Dette gir et bredt arbeids- og nedslagsfelt, og bidrar til kunnskap om god adferd i trafikken hos svært mange, og i et bredt lag av befolkningen. Dette fremgår i en årsrapport om nullvisjonen Agders svært omfattende virksomhet i 2018 som var på dagsorden i fylkestinget i dag.

Nullvisjonslederne er ansatt i vertskommuner, men tiltaket finansieres i sin helhet av Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg tildeler Statens vegvesen årlig 500.000,- som aktivitetsmidler til Nullvisjonen Agder.

Nullvisjonen når bredt ut i regionens befolkning, både gjennom arrangementer i egen regi og ved deltakelse på andre aktørers arrangementer. Barnehager, skoler, bedrifter og kommuner er blant de som blir presentert for Nullvisjonen Agder, og fokuset på trafikksikkerhet som Nullvisjonslederne formidler i løpet av året. Et stort antall mennesker deltar på arrangementer og får ny kunnskap om trafikksikkerhet, og kan spre denne informasjonen videre til sine omgivelser. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2019 | Skriv ut siden