-Det er en formidabel oppgave, men jeg går inn i rollen som fylkesordfører i Agder fylkeskommune med både stor respekt og ydmykhet. Jeg håper vi i fylkestinget, sammen med en dyktig administrasjon og medarbeidere, skal løfte hele Agder og også ta hele Agder i bruk, sa Arne Thomassen fra Høyre etter han i dag ble valgt til fylkesordfører. Under det konstituerende fylkestingsmøtet på Strand Hotel på Fevik støttet et flertall på 28 representanter hans kandidatur, mens motkandidaten Gro Bråten fra Arbeiderpartiet fikk 21 stemmer.

Den nyvalgte fylkesordføreren ble overrakt et flott nytt fylkesordførerkjede og ordførerklubba av Terje Damman, som har ledet fellesnemnda for sammenslåing av agderfylkene. Thomassen overrakte Damman en flott blomsterbukett og takket ham for hans dyktige ledelse av fellesnemnda og hans mangeårige politiske innsats i Vest-Agder, som han ved årsskiftet avslutter med åtte år som fylkesordfører.

Det ble stilt to kandidater til vervet som fylkesvaraordfører. Bjørn Ropstad fra Kristelig Folkeparti ble valg med 28 stemmer, mens Oddbjørn Kylland fra Senterpartiet fikk 21 stemmer.

Nåvbærende fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråthen fra Arbeiderpartiet ble valgt som opposisjonsleder.

Det ble også valgt ledere av de nye hovedutvalgene. Hovedutvalg for plan og samferdsel skal ledes av Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet. I hovedutvalg for næring, klima og miljø blir Mathias Bernander fra Høyre leder. Rune André Sørtveit Frustøl fra Kristelig Folkeparti skal lede hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Og hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet skal ledes av Steinar Bergstøl Andersen fra Fremskrittspartiet.

Fylkestinget valgte også representanter til fylkesutvalget og de fire hovedutvalgene.

Fylkesutvalget:

Arne Thomassen (H), Torunn Ostad (H), Bjørn Ropstad (KrF), Janne Nystøl (KrF), Andreas Arff (Frp), Beate Johnsen(V), Gro Bråten (Ap), Kai Steffen Østensen (Ap), Oddbjørn Kylland (Sp), Margit Dale (Sp), Birte Simonsen (MDG).

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

Rune André Frustøl (KrF), Erik Johan Tellefsen Lindøe (H, nestleder), Torunn Charlotte Nyberg (H), Ingrid Williamsen (Frp), Lill May Vestly (PDK), Nina Jentoft (Ap), Fredrik Jensen (Ap), Jon Grindland (Sp), Morten Ekeland (SV).

Hovedutvalg for samferdsel:

Christian Eikeland (Frp), Ingunn Fjærbu Roppestad (KrF, nestleder), Rune Hagestrand (H), Harald Fauskanger Andersen (H), Ingebjørg Godskesen (Pp), Neda Blakstad (Ap), Dag Eide (Ap), Thor Jørgen Tjørholm (Sp), Oda Sofie Pettersen (MDG).

Hovedutvalg for næring, klima og miljø:

Mathias Bernander (H), Jacob Handegard (V, nestleder), Hannah Dybesland (H), Jon-Olav Strand (KrF), Mariann Slettene (Frp), Nils Harald Rennestraum og Venke Anny Nes (Ap), Mirell Høyer-Berntsen (SV), Esben Moy (MDG).

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet:

Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Sally Vennesland (H, nestleder), Maiken Messel (H), Tore Askildsen (KrF), Even Sagebakken (Ap), Line Kysnes Vennesland (Ap), Kristin Ljosland (Sp), Knut Henning Thygesen (Rødt).

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2019 | Skriv ut siden