I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor besluttet fylkestinget at det skulle inngås en langsiktig avtale om støtte til Ungt Entreprenørskap. I går godkjente fylkesutvalg avtalen mellom Ungt Entreprenørskap Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Avtalen blir oversendt til og anbefales videreført i Agder fylkeskommune. Avtalen vil bli inkludert i arbeidet med fremtidige økonomiplaner og utarbeidelse av årsbudsjetter.

Ungt Entreprenørskap ble etablert 21. oktober 1997 som en landsomfattende organisasjon, og skal arbeide med entreprenørskap i utdanning og tilby ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner

UEA har baser i både Kristiansand og Arendal, og har gjennom flere år bidratt med kunnskap til fremtidens entreprenører og verdiskapere i Agder. Fylkeskommunenes bidrag til gjennomføringene har foruten økonomiske tilskudd, vært lærer- og rådgiverressurser til dette arbeidet.   Antall elevbedrifter i regi av UEA vokser, og kan vise til gode resultater i nasjonale konkurranser.

Aktivitetene gir elever og studenter (i 2018: 9 500 elever/studenter) inspirasjon og kvalifikasjoner til å bli fremtidens entreprenører på Agder. Dette skjer i samarbeidet med offentlig og privat sektor.  I 2018 deltok flere enn 1000 lærere, sammen med offentlig og privat sektor, til gjennomføringen av aktivitetene.

UEA, skoler og arbeidsliv bidrar sammen til at det tverrfaglige arbeidet gir erfaringer, utløser kreativitet og samarbeid. Dette kan danne grunnlag for fremtidens entreprenører og er viktige for regionens nærings- og arbeidsliv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer
 • Skoleboker
  av jto, 28.10.19

  Godt skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder

  Les mer