Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom Åseral kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2019 til 2022. Utkastet til en ny avtale for Åseral har vært gjennom en rekke drøftinger administrativt, både internt i fylkeskommunen og direkte med kommunen. Avtalen har som hovedmål å bidra til vekst og utvikling i Åseral kommune i samarbeid med fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige kommuner i Vest-Agder. Samarbeids- og utviklingsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen, og alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under en eller flere av satsingsområdene i regionplanen. Samarbeids- og utviklingsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2019 | Skriv ut siden