Torsdag 8. juni behandlet Stortinget proposisjonene om endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av fylkeskommunene. Fylkeskommuner som nå er vedtatt slått sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Totalt blir det utbetalt 225 millioner kroner som skal dekke engangskostnader ved fylkessammenslåinger.

I Stortinget ble det fattet vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner:

- Akershus, Østfold og Buskerud
- Vestfold og Telemark
- Aust- og Vest-Agder
- Hordaland og Sogn og Fjordane
- Hedmark og Oppland
- Finnmark og Troms

Det er tidligere fattet vedtak om sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Det ble også bestemt at det skal settes ned et ekspertutvalg for å se på overføring av nye oppgaver til fylkeskommune. Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2017 | Skriv ut siden