Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er fusjonert inn i det regionale bompengeselskapet Ferde AS med den virkning at selskapet oppløses. Fusjonen ble gjennomført 12. september 2018. Dette fremgår i en pressemelding de to selskapene i fellesskap har sendt ut.

Bakgrunnen for fusjonen er stortingsmeldingen "På rett vei — Reformer i veisektoren."

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS.

-For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer, skrives det i meldingen.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift.  For mer informasjon se www.ferde.no .

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2018 | Skriv ut siden