I 2017 satte Vest-Agder-museet besøksrekord for fjerde år på rad med 125 000 besøkende. Det er 21 000 flere gjester enn i 2016. Økningen skyldes dels at veteranskipet Hestmanden åpnet som nytt besøksmål, men også på Setesdalsbanen og Mandal museum var økningen tydelig. Museet har i 2017 også vært tydelig utenfor de etablerte besøksmål med aktiviteter på blant annet Torvet i Kristiansand, Odderøya fyr og Arendalsuka. I perioden fra 2015 til 2017 har museets besøkstall for de "gamle" besøksmålene økt med cirka 17 prosent mens tallet samlet sett er økt med rundt 34 prosent. Dette fremgår i museets årsrapport som tirsdag ble behandlet av hovedutvalg for kultur og utdanning.

Vest-  Agder fylkeskommune er den største medeier i Vest-Agder-museet IKS. Fylkeskommunen samarbeider tett med museet, og gir årlig tilskudd til driften.

Vest- Agder-museet IKS ble opprettet i 2005 som et resultat av museumsreformen. Syv museer ble slått sammen til en organisasjon (Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest Agder Fylkesmuseum). Vigeland Hus i Mandal ble innlemmet i 2008, Kristiansand Kanonmuseum i 2012 og DS Hestmanden i 2016. I perioden 2016-2018 har museet hatt ansvaret for formidling av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter.

Vest-  Agder fylkeskommune eier 50 prosent av Vest - Agder-museet IKS. Øvrige eierandeler er: Kristiansand kommune 20 prosent, Mandal, Vennesla, Flekkefjord og Farsund 5 prosent hver og 1 prosent på hver av de øvrige kommunene i fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer