Direktør John Olsen orienterte tirsdag representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning om utviklingen i Vest-Agder-museets prosjekt for bygging av nytt formidlingsbygg på Odderøya og et nytt magasin til lagring av de 55 000 små og store gjenstandene museet har i sin samling. Målsettingen er at bygget på Odderøya skal være klart til åpning sommeren 2023. Foreløpig går prosessen frem mot realisering som planlagt. Fremover gjenstår det å få på plass finansieringen. Museumsanlegget, inklusive utomhus og utstillinger, har nå en prislapp på 268 millioner kroner.

Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Helen&Hard som vant arkitektkonkurransen. Bygningen vil bli bygd i trematerialer og glass.

Det vil bidra til å løse en utfordring en har i Kristiansand i dag med at byen ikke har godkjente utstillingslokaler. Med nybygget vil en få en moderne arena som vil bli en møteplass som vil spre kunnskap og gi opplevelsesmuligheter for, ikke bare byens innbyggere, men for besøkende fra fjern og nær. Det er lagt opp til at innholdet vil bli inndelt på tre fokusområder. Et vil omfatte by- og regionhistorie. Et annet maritim historie og et tredje temporære utstillinger.

Det er også planlagt et nytt magasinbygg, lokalisert et annet sted i regionen. For å gi plass til alle gjenstandene museet skal bevare for ettertiden er det behov for et bygg på rundt 4000 kvadratmeter. Det er mulig å utvide arealet dersom bygget også blir valgt som lager for gjenstander for Sørlandets kunstmuseum, Kilden og Lindesnes fyrmuseum/kystverkmuseene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Pengeseddelbunke
  av jto, 22.05.19

  Vel 6,5 spillemiddelmillioner til nærmiljøanlegg i Vest-Agder

  Les mer
 • Setesdalsbanen Sommeren 2019
  av jto, 15.05.19

  Sesongåpning på Setesdalsbanen

  Les mer
 • Bokbussgul
  av nist16, 13.05.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer