Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et engangstilskudd på 150 000 kroner til oppstart av Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) i 2019. Venstre fikk ikke tilslutning til å øke bidraget til 200 000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune oppfordrer FIDA til å utøve sin virksomhet i hele Agder. Fylkesutvalget påpeker at begge kjønn må gis en sentral og likeverdig plass i organisasjonen, da dette er viktig for å ivareta likestillingsperspektivet.

Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) ble opprettet 4. februar 2018 i samarbeid mellom fem ideelle og flerkulturelle foreninger, Kristiansand kommune og politiet. Målet er å arbeide opp mot innbyggere i hele Agder med fokus på å fremme integrering, dialog og inkludering. FIDA skal arbeide for å forebygge utenforskap og ekskludering. Det er også en hovedprioritering å arbeide med forebygging av vold og kriminalitet blant ungdommer, gjennom nært samarbeid med innvandrerorganisasjoner og det offentlige. 

Flerkulturelle/muslimske ledere har i flere år hatt årlige samarbeidsmøter med forskjellige etater (kommune, politiet, PST, IMDI mfl) i Kristiansand. Hovedfokus har vært samarbeid for å forebygge vold, kriminalitet og radikalisering blant byens flerkulturelle befolkning, særlig ungdommer. FIDA samarbeider også med Plattform. I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2019 | Skriv ut siden