Klimapartnere Agder vil nå satse med enda større styrke fremover! Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har nylig vedtatt en økt satsing på Klimapartnere. Det synes vi er veldig gledelig og en bekreftelse på at vi leverer konkrete resultater for å oppfylle vår felles Regionplan Agder og for at Agder skal levere i henhold til Paris-avtalen, skriver Klimapartnere i en artikkel på deres nettside.

Vedtakene i fylkeskommune går ut på å videreutvikle Klimapartnere med en forlengelse av prosjektet til og med 2019. De økonomiske rammene er også økt slik at Klimapartnere kan øke sekretariatet til 1,5 stilling.

Likelydende vedtak i henholdsvis fylkesutvalget i Vest-Agder og fylkestinget i Aust-Agder kan sees under.

Vedtak i Vest-Agder.

Vedtak i Aust-Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juli 2017 | Skriv ut siden