Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen

Foto: Lasse Moen Sørensen

KS forutsetter at regjeringen og Stortinget følger opp og sørger for å gjennomføre Stortingets vedtak om overføring av ansvar for fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til folkevalgt regionalt nivå. Det går frem av organisasjonens høringssvar.

KS' synspunkter oppsummeres slik:

Fylkeskommunen er det organisatoriske virkemiddelet for å få til en nødvendig og god regional samfunnsutvikling. En egen vegadministrasjon er viktig for å se regionale samferdselsoppgaver i sammenheng.

Fylkeskommunene må involveres i det videre utredningsarbeidet med driftskontraktene. Siktemålet må være at fylkeskommunene overtar personell for å håndtere egne driftskontrakter. Samtidig må man sikre kostnadseffektive kontrakter for Statens vegvesen og fylkeskommunene samlet gjennom samarbeid om kontrakter.

Reformen forutsetter fortsatt samhandling mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. Det må etableres en samhandlingsmodell på nasjonal basis hvor nedbemanningen i Statens vegvesen og oppbemanningen i fylkeskommunene koordineres.

Last ned hele høringssvaret fra KS (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2018 | Skriv ut siden