I fjor bevilget fylkestinget 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i fylkesadministrasjonen har fått utarbeidet det tre byggeforslag med kalkulerte kostnadsrammer på: alternativ a til 47 millioner kroner, alternativ b til 24 millioner kroner og alternativ c til den bevilgede ramme på 10,5 millioner kroner. Fylkestinget besluttet tirsdag at oppgraderingen vil bli gjennomført basert på alternativ a som førsteprioritet og alternativ b som annenprioritet. Begge alternativene må bli vurdert og behandlet i den kommende økonomiplanen før de kan igangsettes.

I alternativ a har arkitekten utformet en løsning der paviljongen rives og erstattes av et nytt bygg i to etasjer. Dette bygget er funksjonelt og oppføres med til sammen 1052 m2.Bygget vil inneholde bad/WC for HC-elever, åtte klasserom med tilhørende grupperom. Bygget tilfredsstiller skolens behov og representerer et funksjonelt bygg i tråd med krav til brukerne. 

Alternativ innebærer en løsning der eksisterende hverdagslivsbygg rives og det oppføres nytt bygg i én etasje, tilsvarende første etasje i arkitektens forslag. Dette vil gi avdelingen oppgraderte bad/WC for HC-elever, fire klasserom med tilhørende arbeidsrom for personalet. Bygget vil kun dekke et minimum av det som skolen anser som sitt behov.

Paviljongen huser i dag elever som går på hverdagslivstrening. Disse har ulik grad av funksjonsnedsetting og har behov for tilrettelagte fasiliteter for rullestol, heis mm. Dagens lokaler kan karakteriseres som modne for utskifting og det er ønskelig med en heving av standarden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer