Statens vegvesen har anslått at det er mulig å foreta arbeider for omkring 7,5 millioner kroner til erosjonssikring og forberedende arbeid til erosjonssikringen ved Stokkeland bro i Søgne i år. Dette inkluderer kostnader til arkeologisk utgraving av de områdene man planlegger å gjøre tiltak på. Nå har en omdisponering av fylkeskommunale veimidler gjort det mulig å gå i gang med arbeidene.

Tidligere i år besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø å gjennomføre slikt arbeid raskest mulig. Nå er det blitt en åpning for å få dette til. Det er blitt klart at en utbedring av Nodelandsbakken i Songdalen er blitt rundt sju millioner kroner billigere en antatt. Hovedutvalget besluttet i sist møte at disse millionene nå kan benyttes til arbeidene ved Stokkeland bro.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum 2019
  av jto, 22.01.19

  Årets viktigste jernbanekonferanse 4. mars

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer