Omstilling var et av temaene da regjeringen nylig møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål. Regjeringen og KS er enige om at samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og andre regionale aktører vil være avgjørende for omstilling av norsk økonomi og gjennomføring av det grønne skiftet. Et godt eksempel er innfasingen av el-fergene. Over en tredel av fergeflåten vil være utslippsfri i 2021.

- Det hadde ikke vært mulig uten et slikt mangesidig samarbeid, hvor staten tok den første utviklingsrisikoen, industrien overoppfylte anbudskravene som ble stilt, og fylkeskommune fulgte opp med bestillinger. Dermed har verft med tomme ordrebøker fått nye bestillinger, vi har fått utviklet nye teknologiske løsninger og nye, viktige bedriftsetableringer, understreker styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen..

Samtidig viser en fersk utredning for KS at denne satsingen nå sliter på fylkeskommunale budsjetter. Det gjør at videre omstilling av den fylkeskommunale kollektivtrafikken står i fare for å måtte utsettes.

- Omlegging av kollektivtrafikken er en viktig del av det grønne skiftet. Fergene er en viktig del av kollektivtrafikken langs hele kysten. Derfor håper vi at regjeringen tar signalet om økte driftsmidler til fylkene som leder an i omstillingen på alvor, sier Helgesen.

 

Kilde KS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2019 | Skriv ut siden