Lister Nyskaping har i lengre tid arbeidet sammen med Akvalab Lister AS og kommunene i Lister for en utvikling av blå næringer i området som kan komme både næringsliv, gründere og det offentlige til gode. Nå vil fylkespolitikerne styrke denne satsingen. Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å anbefale at fylkestinget 11. desember skal fatte endelig vedtak om å opprette Vg1 Naturbruk Blått ved Flekkefjord videregående skole og samtidig bidra med midler inn i Aqualab Lister As.

 

Fylkesutvalget er positivt til å legge grunnlaget for utviklingen av en solid fagkompetanse i området samtidig som fylkeskommunen bidrar til å styrke denne næringen. Blå næringer i området har utviklet seg veldig positivt over flere år, og forholdene ligger spesielt godt til rette for videre vekst og utvikling av denne bransjen i Lister.

 

Det uttrykkes som et mål at Agder skal være fremst i landet på blå bærekraftig vekst. Da må ressursene samles og det må satses sammen med de som allerede er godt i gang. Blått Kompetansesenter Sør er en viktig del av denne satsingen der, Havforskningsinstituttet i Flødevigen, UiA og Aqualab Lister samarbeider tett for å utvikle dette. Agder Fylkeskommune vil støtte opp under dette arbeidet og være en viktig medspiller i utviklingen av Blått Kompetansesenter Sør.

 

Når fylkeskommunen nå etablerer Vg1 Naturbruk Blått ved Flekkefjord videregående skole vil det være viktig for å kunne bygge opp ny kompetanse i området, og dermed styrke de virksomhetene som allerede er godt i gang.

 

Fylkesutvalget går inn for at det i fylkeskommunens årsbudsjett skal legges inn 800 000 kroner i 2019 for å kunne opprette en Vg1 klasse Naturbruk blått ved studiested Flekkefjord. Dette foreslås fulgt opp med 1,8 million kroner hvert av de tre påfølgende årene.  Videre foreslås det bevilget to millioner kroner i 2019 og en million kroner til nødvendige investeringer ved skolen for å drive tilbudet. Det foreslås ytterligere bevilget samlet seks millioner kroner – fire i 2019 og to i 2020 – i økonomisk støtte til Aqualab Lister AS.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2018 | Skriv ut siden