Fellesnemda for nye Lindesnes har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi for årene 2020 til 2032 ut på høring. Planforslaget skal endelig vedtas av det nye kommunestyret i 2020. Forslaget skal nå behandles i fylkeskommunen hvor fylkestinget er siste instans 22. oktober. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget onsdag og hovedutvalget for kultur og utdanning tirsdag anbefalte hovedutvalgene fylkestinget om å vedta forslaget.

I saksfremlegget skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at hun er av den oppfatning at kommunen har utarbeidet et leservennlig og godt fremstilt planforslag. Planforslaget gir en tilstrekkelig utfyllende beskrivelse av prosess, utfordringsbildet, mål og strategier. 

Hun vurderer at planforslaget i stor grad bygger på Regionplan Agder 2030.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer