Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal legges frem for Mandal bystyre for endelig vedtak juni. Hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet utkastet tirsdag og uttrykker at det vil danne et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover. Det er i tråd med fylkeskommunens interesser som regional kulturminnemyndighet og utviklingsaktør, samarbeidsavtalen med Mandal kommune samt med fylkeskommunens rolle som forvaltningsmyndighet.

Riksantikvaren har gitt et tilskudd på 100.000 kroner til arbeidet. Fylkeskommunen har bistått med informasjon og veiledning etter behov.

Kommunens målsetting med planen er følgende:

Styrke Mandals særpreg slik at identiteten til Mandal blir tydeligere og i enda større grad kan gi beboere og tilreisende unike opplevelser av Mandals egenart og miljø.

- Når innbyggerne blir kjent med egen historie og formidler denne til andre skapes merverdi.

- Kulturminner er kilde til kunnskap og opplevelse, gir grunnlag for verdiskaping, og styrker lokal egenart og felleskap.

I saksfremstillingen blir det pekt på det at for at planen skal bli et brukbart redskap, som i større grad blir integrert i kommuneplanleggingen, bør den redigeres og strammes opp. Hvordan dette best skal gjøres, må avklares i kommunen. Kommunen kan for eksempel velge å ta hvert deltema for seg, og utdype, spisse og prioritere innen hvert felt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Friluftscamp Fotograf Dag Fredriksen
  av bal, 15.01.18

  Søk om tilskudd til vilt- og friluftslivstiltak

  Les mer
 • Damman Og Matt Etter Møte I KLD Og KMD - Liggende Format
  av cmd, 20.10.17

  Regionreformen starter med baklengsmål

  Les mer
 • Kongsgård -Vige
  av jto, 27.09.17

  Går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand

  Les mer