Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad ble opprettet i 2006 med omfattende medvirkning fra fylkeskommunen. Besøkssenteret åpnet i 2011 med utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk, turistinformasjon og næringshaller. Som del av en driftsavtale mellom kommune og fylkeskommune bevilget fylkeskommunen i 2017 618 000 kroner i driftstilskudd. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om at senteret hadde et positivt resultat på 54 803 kroner.

I 2015 inngikk Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS en treårig avtale for 2016 – 2018 med Vest-Agder-museet IKS om drift av besøkssenteret. Vest-Agder-museet har hatt en formidlingsansvarlig ansatt i halv stilling i tillegg til fire sesongansatte. Samlet tilsvarer dette en bemanning på cirka 1,5 årsverk. 

Besøkstallet var i 2017 på rundt 3000. Dette er økning på 1000 fra 2016, men på nivå med tallet for 2015.  300 av de besøkende var elever og barnehagebarn. I tillegg kommer besøkende på fornminnefeltet. Besøkstallene er omtrentlige da det ikke er inngangsbilletter. 

I tillegg til de faste utstillinger har museet hatt ulike midlertidige utstillinger. 2017 var også første gang at Tingvatn fornminnepark ble med i Den Kulturelle Skolesekken med et opplegg om lokale kulturminner og tradisjonshåndverk. Vikingetinget har vært en tilbakevendende arrangement og ble avholdt for femte gang. Fylkeskonservatoren var ansvarlig for et fagseminar som del av arrangementet. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer