Fylkeskommunen er medstifter av Stiftelsen Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter (BDF) og gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i sist møte stiftelsens årsmelding for fjoråret. Der fremgår det at stiftelsen hadde en omsetning på 34,5 millioner kroner. Omsetningen har økt de siste to årene på grunn av store fartøyvernprosjekter og økte tilskudd fra Riksantikvaren til istandsetting av selve anlegget. Årsverksantallet har økt fra 22 til 27. Stiftelsen hadde et positivt årsresultat på 468 635 kroner. Fylkeskommunens driftstilskudd var på 1,54 millioner kroner.

Stiftelsen ble opprettet i 1990 med det formål er å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et kulturminne, drive anlegget som veteranskipsverft og være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner.  I 1996 ble stiftelsen nasjonalt fartøyvernsenter og i 2015 kom anlegget inn på Riksantikvarens liste over teknisk-industrielle kulturminner. Høsten 2018 varslet Riksantikvaren oppstart av fredning av verftsområdet med bygninger, anlegg og installasjoner. 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utgjør et antikvarfaglig kompetansemiljø uten sidestykke i Norge. Sammen med selve dokkanlegget representerer den verdifull kulturarv fra en industri som i sin tid var bærende for byen og landsdelen. Kristiansand har hatt reparasjonsverft for større fartøyer siden 1687.

Etter Stiftelsen Hestmandens konsolidering med Vest-Agder-museet IKS og fartøyets lokalisering til Bredalsholmen anses både kompetansemiljøet og anlegget på Bredalsholmen å være av stor betydning for museumsutviklingen i Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2019 | Skriv ut siden