Kunnskapsdepartementet innfører fraværsgrense i videregående skole. Fraværsgrensen skal bidra til å redusere udokumentert fravær.

Elever som har mer enn ti prosent fravær vil kunne få vurdering med karakter, hvis de kan dokumentere at fraværet skyldes

-helse- og velferdsgrunner
-arbeid som tillitsvalgt
-politisk arbeid
-hjelpearbeid
-lovpålagt oppmøte
-representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
-religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke 

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær. 

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, men som og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Elever som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole omfattes ikke av fraværsgrensen. 

Selv om elevens fravær er under grensen, må faglærer ha tilstrekkelig grunnlag for å gi eleven vurdering med karakter. 

Les rundskrivet for fraværsgrense på Utdanningsdirektoratets nettsider

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Anne Synnøve Juel Sundsteigen
  av jto, 18.04.17

  Tilbudsstrukturen ved fylkeskommunes skoler for kommende skoleår vedtatt

  Les mer
 • Skoleboker
  av jto, 29.03.17

  30 prosent mindre skolefravær i høsthalvåret

  Les mer
 • Nynorskordboka
  av jto, 28.03.17

  Søker om forsøk med fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

  Les mer