Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet med invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet. Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som vurderer og drøfter prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi. I det siste har rådet blant annet diskutert spørsmål omkring assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi og genmodifiserte planter og dyr. Fylkesutvalget forslo i går Anne Ryen som nytt medlem i rådet.

Anne Ryen er ansatt ved Universitetet i Agder. Hun er professor ved universitetets Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Bioteknologirådet oppnevnes av Kongen. Nytt råd skal oppnevnes fra 1. januar 2019 og det sitter i maksimalt fire år.

Bioteknologirådet består av 15 medlemmer, med fem faste varamedlemmer. Alle representantene er personoppnevnte. I tråd med rådets mandat skal sammensetningen i rådet reflektere bredden med hensyn til både faglighet og forståelse for prosesser i samfunnet og forvaltningen. Aktuelle kompetanseområder er etikk, filosofi, politikk, jus, forvaltning, kulturforståelse, medisin, gen- og bioteknologi, miljø og økonomi. Sammensetningen skal representere akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen. Det tas også hensyn til alder, kjønnsbalanse og geografisk tilhørighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2018 | Skriv ut siden