Plakat Tatjana

Påminning om prosjektet og kunstskatten som Tatjana har overdratt til kommunen. Plakatdesign VAF.

Tatjana malte gjerne sitt hår, ansikt og kropp og gikk ofte i kvinneklær. I dette prosjektet ønsker vi å formidle noe av kraften som ligger i det å være annerledes. Slik kan vi bidra til å skape forståelse og aksept for alle mennesker, uansett bakgrunn og utseende.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Flekkefjord kommune ved Flekkefjord Kultursenter SPIRA, Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse og Vest-Agder-museet ved Flekkefjord museum.

Liten Plakat TatjanaProsjektet består av fire deler, et plakatprosjekt, et talkshow, et skoleopplegg og en utstilling.

PLAKATPROSJEKT

Det er hengt opp bannere  i Flekkefjord med Tatjanas kunst som motiv for å gjøre prosjektet kjent.

I løpet av mars vil det også henges opp plakater som skal vise fire kjente flekkefjæringer.

 

TALKSHOW torsdag 16. mars på Flekkefjord Kulturhus SPIRA

Det å anerkjenne mennesker uansett væremåte, egenart, meninger og  "annerledeshet" er et sentralt tema i Abup (Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse) sitt forebyggende helsearbeid.

Psykolog Anne Marie Sand Bakken og Dagfinn Ulland v/Abup gjennomfører talkshowet i samarbeid med Arild Johannessen og Birgit Gautschi ved Flekkefjord museum. 

 

SKOLEOPPLEGG

Utvalgte elever fra Flekkefjord ungdomsskole og elever som besøker Flekkefjord museum skal lage papirdukker. Papirdukkene skal utformes som elevene selv ønsker og skal være symbol på mangfoldet blant oss. De kan gjenspeile tanker, drømmer eller egenskaper man gjerne vil ha. I opplegget diskuteres temaer som annerledeshet, forståelse og aksept.

 

UTSTILLING åpner 2. juni 2017

Mer enn 100 papirdukker fra skoleopplegget skal vises sammen med Tatjanas kunst i en utstilling som åpner 2. juni på SPIRA, samtidig med åpningen av Smaabyfestivalen. 

 

Bakgrunn 

Kulturseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune v/ Inga Lauvdal og Marita Grimsø Cappelen, tok intitiativ til utstilling, plakatprosjekt og skoleopplegg og inngikk et samarbeid med Flekkefjord kommune v/ Flekkefjord Kultursenter SPIRA.

Abup og Flekkefjord museum hadde allerede planlagt et talkshow og vi ble enige om at det skulle inkluderes i prosjektet. Vi har kalt prosjektet TATJANA.

Prosjektet er i tråd med regional plan for likestilling, integrering og mangfold (LIM planen): "Likestillingsarbeidet på Agder fokuserer på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet og sosial bakgrunn. Det handler både om å ta landsdelens menneskelige ressurser i bruk og å gi alle like muligheter til inntekt, deltakelse og god helse."  

av Cappelen, Marita Grimsø, publisert 15. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 18.04.18

  Fylkeskommunen forlenger leieavtale av Mabergåsen fjellhall på Lista

  Les mer
 • Sam På Tingvatn 040418
  av jto, 04.04.18

  Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

  Les mer
 • Odderøya Fyr I September
  av jto, 14.03.18

  Vest-Agder-museet disponerer nå også fyrhuset på Odderøya fyr

  Les mer