-Vi har trodd på og jobbet for dette en tid nå og da er det godt å få en del bekreftelser. Nå skal vi se nærmere på innholdet i proposisjonen som Jan Tore Sanner la frem og se hva dette betyr for Agder, sier Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder.

Særlig spennende er det å se forslag til nye oppgaver og at Sanner foreslår å nedsette et ekspertutvalg som skal se på ytterligere oppgaver. Statsråden nevnte bl.a kompetanseutvikling som en naturlig forlengelse av det samfunnsoppdraget fylkeskommunene i dag har med den videregående opplæring. Det tror jeg blir positivt. Nå skal vi altså se nøye gjennom forslaget, en oppgave jeg ser frem til, sier Terje Damman.

 

Agder-fylkene er en av fem regioner som i denne omgang foreslås slått sammen. De to fylkestingene for Aust-Agder og Vest-Agder har allerede vedtatt en sammenslåing. I forbindelse med at Stortingets behandling av regionreformen er planlagt til 8. juni har fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder nå gitt sin tilslutning til at det gjennomføres et felles fylkestingsmøte onsdag 21. juni. Her vil det formelle arbeidet med en sammenslåing starte ved at fylkestingene bl.a skal behandle

 

  • forslag til den nye regionens navn
  • antallet medlemmer i det nye regiontinget og gjennomføring av valg
  • fellesnemndas sammensetning og mandat
  • valg av revisor
  • opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen 

 

Foto: Bildet er fra et tidligere møte mellom de to fylkesordførerne på Agder og statsråd Sanner. 

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. april 2017 | Skriv ut siden