Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer rundt de enkelte søknadene. I den sammenheng nedsetter hovedutvalget et representativt utvalg som deltar på en befaring av utvalgte idrettsanlegg fra årets søknadsmasse. Dette praktiseres for å få en god innsikt i saksbehandlingen av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Hovedutvalget valgte tirsdag Rune Andre Frustøl (KrF) og Beate Johnsen (V) som representanter i utvalget med Reidun Gøthesen Scherpf (AP) som vararepresentant.

Fordelingen av spillemidler til idrettsformål vedtas av Kongen i statsråd i april hvert år. Fylkeskommunene prioriterer og fordeler spillemiddeltilskuddet som er stilt til disposisjon av Kulturdepartementet. Fordelingssaken blir gjort klar i god tid før møtet i hovedutvalg for kultur og utdanning 29. mai. Vedtaket sendes til departementet innen 15. juli.

Årets befaring vil foregå i Åseral og Hægebostad kommune. Hvilke idrettsanlegg som er aktuelle er ikke avklart, men det er dialog med kommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer