De fleste lokalpolitikere engasjerer seg politisk fordi de ønsker å være med på å utvikle gode lokalsamfunn. Det viser en ny undersøkelse som er laget på oppdrag fra KS. Over halvparten av listekandidatene til kommune- og fylkestingsvalget 2019 oppgir ønsket om å bidra til utviklingen av et bedre samfunn som motivasjon for å engasjere seg i lokalpolitikken.

Det er Opinion/Norstat som har gjennomført undersøkelsen blant et representativt utvalg listekandidater ved kommune- og fylkestingsvalget 2019.

På spørsmål om hva som motiverer lokalpolitikere til å delta i politikken, er dette de tre hyppigste begrunnelsene:

Ønsker å bidra til utviklingen av et bedre lokalsamfunn

Engasjert i lokalmiljøet

Generelt interessert i politikk og samfunnsspørsmål

De unge kandidatene er de mest idealistiske. Av de under 30 år, ønsker 70 prosent å gjøre samfunnet bedre. Blant 30 – 45-åringene er prosentandelen enda høyere – hele 75 prosent.

Lenkeblokk IconLes hele rapporten om hva som motiverer til å delta i kommune- og fylkespolitikken

 

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2019 | Skriv ut siden