Selv om det samlede folketallet i Vest-Agder gikk opp med 0,6 prosent i fjor og endte på 187 589 innbyggere ved årsskiftet har det gått ned i seks kommuner og stagnert i ytterligere to kommuner. Tendensen i fjor var en økning i kristiansandsregionen, samt i Lyngdal (+0,4), Lindesnes (+0,3) og Kvinesdal (+0,4).

I kristiansandsregionen økte Kristiansand med 0,9 prosent, Songdalen med 0,8 prosent, Søgne med 0,5 prosent og Vennesla 0,7. De tre førstnevnte, som vil utgjøre nye Kristiansand fra nyttår, hadde samlet 110 391 innbyggere per 1. januar. Det utgjør cirka 59 prosent av fylkets befolkning.

Disse kommunene hadde redusert folketallet i 2018: Farsund -0,3, Marnardal -0,5, Åseral -0,4, Audnedal -0-3, Hægebostad – 0,9 og Sirdal -0,2.

Flekkefjord og Mandal er statistikkført med 0,0 i befolkningsendring i 2019

Folketallet i Norge vokset med drøyt 32 000 i 2018 og utgjorde ved årsskiftet 5 328 000. Med det fortsatte den årlige nedgangen i folketallsveksten som vi har sett siden 2012, og veksten var den svakeste siden 2004.

For Vest-Agders del er det allikevel verd å merke seg at dersom en ser på utviklingen over siste femårsperiode så er det bare Akershus fylke og Oslo som har hatt større befolkningsøkning prosentvis.  Fra 2014 til 2019 har folketallet i Vest-Agder gått opp med 5,1 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2019 | Skriv ut siden