I løpet av mars har Kulturminnefondet vedtatt hvilke prosjekter som i denne omgang får støtte, og i 2017 skal eierne av til sammen 488 prosjekter gå i gang med det møysommelige arbeidet for å sette i stand sine kulturminner. Til sammen får de 95 millioner kroner. Seks kulturminner i Vest-Agder mottar til sammen 1 665 000 kroner.

Første omgang av tildelinger ble gjort i begynnelsen av mars, da 244 prosjekter med søknadssum under 200.000 kroner fikk tilsagn om støtte til bevaring. Nå er de resterende tildelingene vedtatt, og til sammen 488 kulturminner kan nå reddes.

De kulturminnene i Vest-Agder som mottar midler er:

Bevaring av sjøbu i Fedafjorden, Solfrid Qvale, Kvinesdal, 210 000 kroner
Sjøbu til hus 11, Svinør, Sameie Carlsens Hus, Lindesnes 150 000 kroner
Steinfoss tømmerrenne, bruer,  Stiftelsen Steinsfoss Tømmrerenne, Vennesla 380 000 kroner
Kirkegt. 25, Flekkefjord,  Finn Tore Thorsen, Flekkefjord, 275 000 kroner
Grand hotell Flekkefjord, Grand hotell Eiendom AS, Flekkefjord, 530 000 kroner
Lysthuset Boen Gård, Boen Gård AS, Kristiansand, 120 000 kroner

Innen søknadsfristen hadde gått ut 1. november 2016, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

Viktig for bevaring

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2017 | Skriv ut siden