Venneforeningen utgjør en formell del av driften av Setesdalsbanen gjennom deltakelse i driftsbestyrelsen. De frivillige legger ned en uvurderlig innsats i forbindelse med driften generelt, både i forbindelse med togkjøring, klargjøring av materiell, banevedlikehold, rydding av spor, prosjektarbeid, arrangementer og annen dugnad. Denne omtalen av venneforeningen fremgår i årsmeldingen for 2017 for Stiftelsen Setesdalsbanen.

Togkjøringen på Setesdalsbanen skjer for det meste på dugnad, med frivillige som personale både pà togene, i kiosk, kafeer og suvenirbutikk. Denne innsatsen er av største betydning for å kunne drifte en museumsjernbane. Venneforeningens medlemmer er også involvert i diverse utvalg og kontrollorgan, samt i utgivelsen av publikasjonen "Nytt fra Setesdalsbanen

I årsmeldingen opplyses det at 2017 har vært et år med normal drift på Setesdalsbanen, der fokus har vært på vedlikehold av både bane, bygninger og materiell. Bane NOR bevilget også i 2017 betydelige ekstra midler til gjennomføringen av forskjellige prosjekter, og både Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune gikk inn med ekstra midler til driften på Setesdalsbanen også i 2017 (250 000 kroner hver). Det arbeides etter en 10-års vedlikeholdsplan, der prosjektene er satt opp i prioritert rekkefølge. 1 2015 kom også en 30-årsplan for vedlikehold og revisjon av damplokomotivene på Setesdalsbanen på plass. Formålet med vedlikeholdsplanene er å stabilisere og sikre anlegg og materiell for fremtiden. Planen er å utarbeide en 30-årsplan også for vedlikehold av øvrig materiell.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer