Er du opptatt av at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer? Benytt sjansen og send inn et høringssvar på regjeringen.no innen høringsfristen 9. juni 2017. Det var oppfordringen fra distriktssjef Kjell Kvamme fra Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt på Kristiansandskonferansen 2017 i går. Henimot 200 deltok på konferansen som er et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Den ble arrangert for femte år på rad i Kilden i Kristiansand.

 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, utredet fire konsepter for hvordan Sivilforsvaret kan organiseres og utrustes i fremtiden. Det er den mest omfattende gjennomgangen av Sivilforsvaret på mange år.  Konseptet som etter grundig vurdering er foreslått, innebærer tre måneders grunnutdanning, etterfulgt av tre måneders tjeneste som en stående beredskap. I utredningen fremholdes det at Sivilforsvarets kapasiteter og leveranser innenfor forsterkning, samvirke og internasjonal bistand er relevante og etterspurte. Det pekes på at Sivilforsvaret leverer gode forsterkninger under dagligdagse hendelser, men det er noe usikkerhet knyttet til Sivilforsvarets robusthet og utholdenhet under større, komplekse hendelser av lengre varighet.

 

Det er foreslått å redusere antall distriktskontorer fra dagens 20 til 10 og at disse vil ha sammenfallende grenser med de nye fylkesmannsembetene. Det legges opp til at den nye organiseringsløsningen og driftsmodellen skal gjøre Sivilforsvaret i stand til å håndtere mer krevende oppdrag, og samtidig gi større utholdenhet i støtte til nødetatene uten at belastningen på de tjenestepliktige, deres familier og arbeidsgiver øker.

 

Linken til høringen ligger her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--konseptutredning-sivilforsvaret/id2523380/

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2017 | Skriv ut siden