Statens vegvesen har i gang kontroll av beltebruk i busser over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner. - Å bruke belte i buss er en livredder, både for din egen del og for dine medpassasjerer. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Bruk belte hver gang du kan!

Ikke alle busser har belte, men husk å bruke det når det er tilgjengelig. Det kan redde liv. Andelen som bruker belte i buss øker. De fleste er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.  - Dette er en positiv tendens. Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken. Vi har heldigvis få ulykker i buss, men skadepotensialet er stort om noe skulle skje, sier Lutnæs.

Hele sju av ti unge under 30 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Noen er redde for å virke som petimetere eller «nerdete», mens andre ikke ønsker å skille seg ut blant medpassasjerer som ikke har på seg belte.

Ikke belter i alle busser

Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Regelverket er likt i hele Europa. - Bruk belte hver gang du kan! At ikke alle busser har belte, kan ikke hindre oss fra å fortelle hvor viktig det er å huske beltet når du har det tilgjengelig, sier Ingrid Heggebø Lutnæs., sier Ingrid Heggebø Lutnæs.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2017 | Skriv ut siden