I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på en rentebærende konto. Dersom et anleggsprosjekt blir billigere enn budsjettert kan dette føre til at tilskuddsrammen for prosjektet også reduseres. I slike tilfeller reduseres utbetalingen av spillemidler på bakgrunn av sluttregnskapet. Denne reduksjonen i utbetaling sett opp mot vedtatt tilsagn kalles inndradde midler. Tirsdag besluttet hovedutvalg for kultur og utdanning hvordan vel 1,3 millioner i inndratte midler skal deles mellom sju nærmiljøanlegg i Vest-Agder.

Følgende nærmiljøanlegg får spillemidler i denne omgangen:

To i Kristiansand. Strømmesskoles multi balløkke får 270 000 kroner til grusrehabilitering. Karl Johan Minne skole får 269 000 kroner til et flerbruksområde for turn.
To i Søgne: Langenes skole får to potter på 134 000 kroner og 127 000 kroner til anlegg for bevegelse. Mandal kommune får 63 000 kroner til Vognmannsgata klatrevegg.
I Farsund får Vanse skole 143 000 kroner til rehabilitering av ballbinge.
Vennesla kommune får 300 000 kroner til en aktivitetsløkke med kunstgress på Slettebrotan. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2018 | Skriv ut siden