Foto AKT

Foto: Agder Kollektivtrafikk AS


Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av skoleskyss til både grunnskole og videregående skole.

Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert skysstilskudd og spesialskyss

 

Om skoleskyss og fordeling av ansvar
Skoleskyss styres av gjeldende lover og forskrifter. Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av skoleskyss til både grunnskole og videregående skole. Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert skysstilskudd og spesialskyss

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for utforming av skyssreglementene og klagebehandling.

Hvem har rett på skoleskyss?

Grunnskole: Elever har rett til fri skoleskyss når de har over 4 km til skolen.
For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km til skolen.

Videregående skole: Elever har rett til fri skoleskyss når de har over 6 km til skolen.

For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden.

Endringer fra og med skoleåret 2018/2019 - for elever på videregående skole
For skoleåret 2018/2019 er det AKT som behandler søknader om skysstilskudd for videregående skole, samt refusjon av prisdifferanse mellom ungdomskort og ung voksen-kort for de elevene der retten til fri skoleskyss er opphørt. Dette har tidligere blitt behandlet av fylkeskommunen.

Slik søker du skoleskyss og mer infomasjon
Les mer om skoleskyss og finn alle søknadsskjemaer på AKTs hjemmesider. 
Du kan også spørre om hjelp på skolen. Det er skolen som skal videresende søknadene om skyss til AKT.

 

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 2. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Busskilt
  av jto, 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 11.10.18

  Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer
 • FU-møte 091018
  av jto, 09.10.18

  Høringsrunde om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer