Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Neste frist for å søke er 15. februar. To ganger i året deler KS ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

-Være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
-Ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune
-Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven. 

Slik søker du
Søknad merket «Masterstipend» sendes på e-post til ks@ks.no  Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på tre til fem sider, som er godkjent av veileder.

Søknadsfrister
15. februar i vårsemesteret

15. september i høstsemesteret

Sammendrag av utvalgte oppgaver
Her finner du sammendrag av oppgaver der studenten har fått stipend fra KS:

Sindre Torp - masteroppgave i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Else-Marit Sætaberget - sammendrag

Håkon Waaler - artikkel om nordnorsk skredovervåking

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2017 | Skriv ut siden