Antall elbiler gjennom bomstasjonene i Kristiansand har økt kraftig i perioden fra 2014 til 2017. I 2017 gjorde statistikken et nytt kraftig byks oppover. I 2013 utgjorde elbilene bare 0,7 prosent av personbiltrafikken, mens 9,3 prosent av personbilene var en elbil i 2017. Elbilene inngår i statistikken for totaltrafikk og rushtidstrafikk. Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i konvensjonelle biler var 3,3 prosent i 2017. Fra 2013 til 2017 har nedgangen vært hele 8,6 prosent. Tallene fremgår i årsmeldingen fra Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen.

 

Elbil Statistikk

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2018 | Skriv ut siden