-Det er svært gledelig at vi får stadig flere elever til å fullføre videregående opplæring. Nesten 78 % av elevene fullfører. Det viser tall for elever som startet videregående opplæring høsten 2011. Med utfordrende levekår og grunnskolepoeng under landssnittet, må resultatet betraktes som svært godt, sier utdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

Høsten 2017 er nesten alle ungdommer inne i videregående opplæring. Dette er en ny utfordring som gir muligheter, men også utfordringer. Mulighetene er at flere ungdommer kan nå sine drømmer og kvalifiseres for arbeidslivet. Inkludering i videregående opplæring i Vest-Agder er unik i norsk målestokk, ved at de aller fleste deltar i opplæringen og at et stort antall lykkes, men vi må lykkes enda bedre med at ungdommene fullfører opplæringen. Mange vil ha behov for enda tettere oppfølging og ekstra tilpasset opplæring. At langt flere søkere til læreplass starter en opplæring mot fagbrev er nytt. Fagopplæringen må ha de riktige verktøyene for å kunne støtte opplæringskontor og private bedrifter som ønsker å lykkes med disse ungdommene. Arbeidet er omfattende, og vil kreve ressurser og kompetanse. Likevel, et godt og riktig arbeid vil utgjøre en forskjell for mange ungdommer, og kan berede grunnen for 85 prosent bestått planlagt videregående opplæring. Det er målsettingen vår, sier Arly Hauge.

Les hele tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vest-Agder, her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 20. juni 2018 | Skriv ut siden