Antallet voksne som tar videregående skole eller går på et voksenopplæringssenter økte med 16 prosent fra skoleåret 2017-18 til 2018-19. – Dette er gode nyheter. Norsk arbeidsliv er i endring og uten videregående opplæring er det stadig vanskeligere å få jobb. At flere nå starter på videregående er derfor godt nytt for den enkelte og for Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette er en økning i antall deltakere på nesten 2200 personer, og utgjør dermed totalt 16 100 personer. Veksten i antall deltakere er størst for helse- og oppvekstfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Prosentvis er økningen størst for teknikk og industriell produksjon og restaurant og matfag.

– Årsakene til økningen er sammensatte. Utdanningsdirektoratet peker på at en av årsakene til at flere nå er registrert i videregående opplæring kan være at flere nyankomne innvandrere nå har startet på utdanningen sin, sier Sanner.

Se hele statistikken hos Udir.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2019 | Skriv ut siden