I videregående opplæring i Norge er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det fremgår av en fersk nasjonal statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

I tråd med foregående år er det tydelige kjønnspreferanser også i 2016 når det gjelder valg av utdanningsprogram. Kvinner er i flertall på studieforberedende utdanningsprogram. 56 prosent av elevene på studiespesialisering per 1. oktober 2016 var kvinner, mens mer enn to av tre elever på musikk, dans og drama var kvinner. Idrettsfag er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet hvor menn er i flertall. 

Menn er i flertall blant elevene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Flere yrkesfaglige program er sterkt representert av ett kjønn. På bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon er andelen mannlige elever på mellom 90 og 95 prosent. På den annen side er bare 17 prosent av elevene på helse- og oppvekstfag menn. 

Menn dominerer enda mer blant lærlinger. Av 40 700 lærlinger og 2000 lærekandidater per 1. oktober 2016 var 70 prosent menn. Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag har nesten utelukkende mannlige lærlinger, med en andel på over 95 prosent. Nesten halvparten av de kvinnelige lærlingene følger helse- og oppvekstfag, og på dette utdanningsprogrammet er fem av seks lærlinger kvinner. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2017 | Skriv ut siden