Statens vegvesen er gitt fullmakt av Vest-Agder fylkeskommune til å forvalte kjøp av kraft til fylkesveinettet. Avtalen nå fornyes. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at fylkeskommunen fortsatt skal benytte Statens vegvesens kraftavtale og at kraften skal anskaffes gjennom kjøp på spotmarkedet.

Statens vegvesen kjøper all kraft på kraftbørsen. Kjøpet skjer i dag gjennom Kinect Energy Group (tidligere Bergen Energi AS) som er en profesjonell markedsaktør. Forvalteren har kontakten mot nettselskaper og strømleverandører på vegne av Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2017 | Skriv ut siden